A N Z E I G E

[NB] AJPW "Cross Over 2013" Results vom 16.-26.06.2013

 • AJPW "Cross Over 2013 - Tag 1" Results vom 16.06.2013

  AJPW "Cross Over 2013 - Tag 1"
  16. Juni 2013
  Takasaki - 1.500 Zuschauer


  Yutaka Yoshie besiegt Masanobu Fuchi (9:08)

  SUSHI besiegt MAZADA (9:46)

  Takao Omori & Hiroshi Yamato besiegen Stack of Arms (Masayuki Kono & Koji Kanemoto) (13:24)

  Kohei Sato & KAMIKAZE besiegen Last Revolution (Joe Doering & Yasufumi Nakanoue) (14:36)

  Stack of Arms vs. Burning
  Stack of Arms (Masakatsu Funaki & Minoru Tanaka) besiegen Burning (Go Shiozaki & Yoshinobu Kanemaru) (15:41)

  Special Single Match
  Akebono besiegt Ryota Hama (5:40)

  Triple Crown & All Asia Tag Team Championship Prelude - Last Revolution vs. Burning
  Last Revolution (Suwama, Kaz Hayashi & Shuji Kondo) besiegen Burning (Jun Akiyama, Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki) (21:14)


  AJPW "Cross Over 2013 - Tag 2" Results vom 19.06.2013

  AJPW "Cross Over 2013 - Tag 2"
  19. Juni 2013
  Kushiro - 800 Zuschauer


  Kaz Hayashi besiegt SUSHI (9:28)

  AJPW World Junior Heavyweight Championship Prelude - Stack of Arms vs. Burning
  Junior Stars (Minoru Tanaka & Koji Kanemoto) besiegen Burning (Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki) (14:21)

  Ryota Hama besiegt MAZADA (10:56)

  Akebono besiegt Shuji Kondo (7:35)

  Stack of Arms (Masakatsu Funaki & Masayuki Kono) besiegen Takao Omori & Hiroshi Yamato (14:52)

  Triple Crown Prelude - Last Revolution vs. Burning
  Burning (Jun Akiyama, Go Shiozaki & Atsushi Aoki) besiegen Last Revolution (Suwama, Joe Doering & Yasufumi Nakanoue) (24:20)


  AJPW "Cross Over 2013 - Tag 3" Results vom 20.06.2013

  AJPW "Cross Over 2013 - Tag 3"
  20. Juni 2013
  Memuro - 1.200 Zuschauer


  Minoru Tanaka besiegt SUSHI (10:21)

  All Asia Tag Team Championship Prelude - Last Revolution vs. Burning
  Burning (Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki) besiegen Last Revolution (Kaz Hayashi & Yasufumi Nakanoue) (13:25)

  Koji Kanemoto besiegt MAZADA (9:42)

  Takao Omori besiegt Shuji Kondo (8:50)

  Last Revolution vs. Stack of Arms
  Last Revolution (Suwama & Joe Doering) besiegen Stack of Arms (Masakatsu Funaki & Masayuki Kono) (11:05)

  AJPW World Tag Team Championship Prelude
  SMOP (Akebono & Ryota Hama) & Hiroshi Yamato besiegen Burning (Jun Akiyama, Go Shiozaki & Atsushi Aoki) (19:01)


  AJPW "Cross Over 2013 - Tag 4" Results vom 22.06.2013

  AJPW "Cross Over 2013 - Tag 4"
  22. Juni 2013
  Sapporo - 800 Zuschauer


  Ryota Hama besiegt Yasufumi Nakanoue (7:50)

  MAZADA & Tomoya besiegen SUSHI & Agu (13:50)

  This is Stack of Arms
  Stack of Arms (Masakatsu Funaki & Koji Kanemoto) besiegen Stack of Arms (Masayuki Kono & Minoru Tanaka) (14:56)

  Joe Doering besiegt Takao Omori (10:24)

  AJPW World Tag Team Championship Prelude
  Burning (Go Shiozaki & Yoshinobu Kanemaru) besiegen Akebono & Hiroshi Yamato (11:55)

  Triple Crown & All Asia Tag Team Championship Prelude - Last Revolution vs. Burning
  Burning (Jun Akiyama, Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki) besiegen Last Revolution (Suwama, Kaz Hayashi & Shuji Kondo) (22:22)


  AJPW "Cross Over 2013 - Tag 5" Results vom 23.06.2013

  AJPW "Cross Over 2013 - Tag 5"
  23. Juni 2013
  Sapporo - 1.200 Zuschauer


  Hiroshi Yamato besiegt MAZADA (11:43)

  Koji Kanemoto besiegt SUSHI (13:03)

  Yoshinobu Kanemaru, Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki besiegen Takao Omori, Tomoya & (11:58)

  Stack of Arms vs. Last Revolution
  Stack of Arms (Masakatsu Funaki, Masayuki Kono & Minoru Tanaka) besiegen Last Revolution (Joe Doering, Kaz Hayashi & Yasufumi Nakanoue) (14:08)

  Battle of Last Revolution
  Suwama besiegt Shuji Kondo (16:58)

  AJPW World Tag Team Championship
  Burning (Jun Akiyama & Go Shiozaki) (c) besiegen SMOP (Akebono & Ryota Hama (18:57)


  AJPW "Cross Over 2013 - Tag 6" Results vom 25.06.2013

  AJPW "Cross Over 2013 - Tag 6"
  25. Juni 2013
  Noboribetsu - 800 Zuschauer


  All Japan vs. Burning
  Burning (Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki) besiegen Hiroshi Yamato & SUSHI (11:01)

  Last Revolution (Kaz Hayashi & Shuji Kondo) besiegen Takao Omori & Agu (11:32)

  Akebono besiegt MAZADA (5:03)

  Masayuki Kono & Tomoya besiegen Last Revolution (Suwama & Yasufumi Nakanoue) (12:37)

  Joe Doering besiegt Ryota Hama (6:48)

  AJPW World Junior Heavyweight Championship Prelude - Stack of Arms vs. Burning
  Burning (Jun Akiyama, Go Shiozaki & Yoshinobu Kanemaru) besiegen Stack of Arms (Masakatsu Funaki, Minoru Tanaka & Koji Kanemoto) (18:58)


  AJPW "Cross Over 2013 - Tag 7" Results vom 26.06.2013

  AJPW "Cross Over 2013 - Tag 7"
  26. Juni 2013
  Asahikawa - 650 Zuschauer


  All Japan vs. Burning
  Kotaro Suzuki besiegt Hiroshi Yamato (12:38)

  Kaz Hayashi & Yasufumi Nakanoue besiegen Koji Kanemoto & MAZADA (12:15)

  SMOP vs. Last Revolution
  SMOP (Akebono & Ryota Hama) besiegen Last Revolution (Joe Doering & Shuji Kondo) (8:02)

  All Japan vs. Burning
  Burning (Jun Akiyama & Atsushi Aoki) besiegen Takao Omori & SUSHI (13:17)

  Suwama besiegt Masayuki Kono (13:12)

  AJPW World Junior Heavyweight Prelude - Stack of Arms vs. Burning
  Stack of Arms (Masakatsu Funaki & Minoru Tanaka) besiegen Burning (Go Shiozaki & Yoshinobu Kanemaru) (16:07)

  New York Jets - Rebuilding since 1969

  Einmal editiert, zuletzt von ()

 • A N Z E I G E
 • AJPW "Cross Over 2013 - Tag 1"
  16. Juni 2013
  Takasaki - 1.500 Zuschauer


  Yutaka Yoshie besiegt Masanobu Fuchi (9:08)


  SUSHI besiegt MAZADA (9:46)


  Takao Omori & Hiroshi Yamato besiegen Stack of Arms (Masayuki Kono & Koji Kanemoto) (13:24)


  Kohei Sato & KAMIKAZE besiegen Last Revolution (Joe Doering & Yasufumi Nakanoue) (14:36)


  Stack of Arms vs. Burning
  Stack of Arms (Masakatsu Funaki & Minoru Tanaka) besiegen Burning (Go Shiozaki & Yoshinobu Kanemaru) (15:41)


  Special Single Match
  Akebono besiegt Ryota Hama (5:40)


  Triple Crown & All Asia Tag Team Championship Prelude - Last Revolution vs. Burning
  Last Revolution (Suwama, Kaz Hayashi & Shuji Kondo) besiegen Burning (Jun Akiyama, Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki) (21:14)

 • AJPW "Cross Over 2013 - Tag 2"
  19. Juni 2013
  Kushiro - 800 Zuschauer


  Kaz Hayashi besiegt SUSHI (9:28)


  AJPW World Junior Heavyweight Championship Prelude - Stack of Arms vs. Burning
  Junior Stars (Minoru Tanaka & Koji Kanemoto) besiegen Burning (Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki) (14:21)


  Ryota Hama besiegt MAZADA (10:56)


  Akebono besiegt Shuji Kondo (7:35)


  Stack of Arms (Masakatsu Funaki & Masayuki Kono) besiegen Takao Omori & Hiroshi Yamato (14:52)


  Triple Crown Prelude - Last Revolution vs. Burning
  Burning (Jun Akiyama, Go Shiozaki & Atsushi Aoki) besiegen Last Revolution (Suwama, Joe Doering & Yasufumi Nakanoue) (24:20)

 • AJPW "Cross Over 2013 - Tag 3"
  20. Juni 2013
  Memuro - 1.200 Zuschauer


  Minoru Tanaka besiegt SUSHI (10:21)


  All Asia Tag Team Championship Prelude - Last Revolution vs. Burning
  Burning (Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki) besiegen Last Revolution (Kaz Hayashi & Yasufumi Nakanoue) (13:25)


  Koji Kanemoto besiegt MAZADA (9:42)


  Takao Omori besiegt Shuji Kondo (8:50)


  Last Revolution vs. Stack of Arms
  Last Revolution (Suwama & Joe Doering) besiegen Stack of Arms (Masakatsu Funaki & Masayuki Kono) (11:05)


  AJPW World Tag Team Championship Prelude
  SMOP (Akebono & Ryota Hama) & Hiroshi Yamato besiegen Burning (Jun Akiyama, Go Shiozaki & Atsushi Aoki) (19:01)

 • AJPW "Cross Over 2013 - Tag 4"
  22. Juni 2013
  Sapporo - 800 Zuschauer


  Ryota Hama besiegt Yasufumi Nakanoue (7:50)


  MAZADA & Tomoya besiegen SUSHI & Agu (13:50)


  This is Stack of Arms
  Stack of Arms (Masakatsu Funaki & Koji Kanemoto) besiegen Stack of Arms (Masayuki Kono & Minoru Tanaka) (14:56)


  Joe Doering besiegt Takao Omori (10:24)


  AJPW World Tag Team Championship Prelude
  Burning (Go Shiozaki & Yoshinobu Kanemaru) besiegen Akebono & Hiroshi Yamato (11:55)


  Triple Crown & All Asia Tag Team Championship Prelude - Last Revolution vs. Burning
  Burning (Jun Akiyama, Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki) besiegen Last Revolution (Suwama, Kaz Hayashi & Shuji Kondo) (22:22)

 • AJPW "Cross Over 2013 - Tag 5"
  23. Juni 2013
  Sapporo - 1.200 Zuschauer


  Hiroshi Yamato besiegt MAZADA (11:43)


  Koji Kanemoto besiegt SUSHI (13:03)


  Yoshinobu Kanemaru, Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki besiegen Takao Omori, Tomoya & (11:58)


  Stack of Arms vs. Last Revolution
  Stack of Arms (Masakatsu Funaki, Masayuki Kono & Minoru Tanaka) besiegen Last Revolution (Joe Doering, Kaz Hayashi & Yasufumi Nakanoue) (14:08)


  Battle of Last Revolution
  Suwama besiegt Shuji Kondo (16:58)


  AJPW World Tag Team Championship
  Burning (Jun Akiyama & Go Shiozaki) (c) besiegen SMOP (Akebono & Ryota Hama (18:57)

 • AJPW "Cross Over 2013 - Tag 6"
  25. Juni 2013
  Noboribetsu - 800 Zuschauer


  All Japan vs. Burning
  Burning (Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki) besiegen Hiroshi Yamato & SUSHI (11:01)


  Last Revolution (Kaz Hayashi & Shuji Kondo) besiegen Takao Omori & Agu (11:32)


  Akebono besiegt MAZADA (5:03)


  Masayuki Kono & Tomoya besiegen Last Revolution (Suwama & Yasufumi Nakanoue) (12:37)


  Joe Doering besiegt Ryota Hama (6:48)


  AJPW World Junior Heavyweight Championship Prelude - Stack of Arms vs. Burning
  Burning (Jun Akiyama, Go Shiozaki & Yoshinobu Kanemaru) besiegen Stack of Arms (Masakatsu Funaki, Minoru Tanaka & Koji Kanemoto) (18:58)

 • AJPW "Cross Over 2013 - Tag 7"
  26. Juni 2013
  Asahikawa - 650 Zuschauer


  All Japan vs. Burning
  Kotaro Suzuki besiegt Hiroshi Yamato (12:38)


  Kaz Hayashi & Yasufumi Nakanoue besiegen Koji Kanemoto & MAZADA (12:15)


  SMOP vs. Last Revolution
  SMOP (Akebono & Ryota Hama) besiegen Last Revolution (Joe Doering & Shuji Kondo) (8:02)


  All Japan vs. Burning
  Burning (Jun Akiyama & Atsushi Aoki) besiegen Takao Omori & SUSHI (13:17)


  Suwama besiegt Masayuki Kono (13:12)


  AJPW World Junior Heavyweight Prelude - Stack of Arms vs. Burning
  Stack of Arms (Masakatsu Funaki & Minoru Tanaka) besiegen Burning (Go Shiozaki & Yoshinobu Kanemaru) (16:07)

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!

A N Z E I G E