A N Z E I G E

[NB] NOAH "Southern Navigation 2013" Results vom 01.-15.06.2013

 • NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 1" Results vom 01.06.2013

  NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 1"
  01. Juni 2013
  Hiroshima - 750 Zuschauer


  Daisuke Harada besiegt Hitoshi Kumano (9:14)

  Yoshinari Ogawa besiegt Zack Sabre Jr. (9:30)

  BRAVE (Takeshi Morishima & Mohammed Yone) besiegen Jake Dirden & Kyle Sebastian (12:16)

  Super Crazy besiegt Atsushi Kotoge (11:19)

  Taiji Ishimori besiegt Maybach SUWA Jr. (13:20)

  Naomichi Marufuji besiegt Maybach Taniguchi (14:32)

  GHC Heavyweight & GHC Tag Team Championship Double Prelude Match
  CHAOS (Toru Yano, Takashi Iizuka & Yujiro Takahashi) besiegen No Mercy (KENTA, Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi) (18:01)


  NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 2" Results vom 02.06.2013

  NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 2"
  02. Juni 2013
  Hakata - 1.650 Zuschauer


  Yoshinari Ogawa besiegt Hitoshi Kumano (10:37)

  No Mercy (Genba Hirayanagi & Maybach SUWA Jr.) besiegen Hono! Shuichi & Junji Tanaka (8:52)

  BRAVE (Takeshi Morishima & Taiji Ishimori) besiegen Jake Dirden & Zak Sabre Jr. (10:37)

  Super Crazy besiegt Daisuke Harada (10:59)

  BRAVE (Naomichi Marufuji & Mohammed Yone) besiegen Maybach Tangiuchi & Yujiro Takahashi (17:18)

  GHC Tag Team Championship Prelude Match
  Yoshihiro Takayama besiegt Takashi Iizuka (8:55)

  No Mercy vs. BRAVE
  Takashi Sugiura besiegt Atsushi Kotoge (15:16)

  GHC Heavyweight Championship
  KENTA (c) besiegt Toru Yano (24:31)


  NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 3" Results vom 03.06.2013

  NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 3"
  03. Juni 2013
  Oita - 700 Zuschauer


  Atsushi Kotoge besiegt Hitoshi Kumano (10:22)

  Yoshinari Ogawa besiegt Daisuke Harada (12:25)

  Taiji Ishimori besiegt Zack Sabre Jr. (11:09)

  BRAVE (Naomichi Marufuji & Takeshi Morishima) besiegen Super Crazy & Jake Dirden (15:14)

  Mohammed Yone besiegt Hono! Shuichi (11:25)

  Maybach Taniguchi vs. Genba Hirayanagi endet in einem Double Countout (12:05)

  GHC Tag Team Championship Prelude Match
  CHAOS (Toru Yano, Takashi Iizuka & Yujiro Takahashi) besiegen No Mercy (KENTA, Takashi Sugiura & Maybash SUWA Jr.) (17:07)


  NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 4" Results vom 05.06.2013

  NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 4"
  05. Juni 2013
  Kumamoto - 600 Zuschauer


  Genba Hirayanagi besiegt Kyle Sebastian (9:51)

  Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa besiegen Daisuke Harada & Hitoshi Kumano (13:47)

  Zack Sabre Jr. besiegt Maybach SUWA Jr. (12:01)

  Naomichi Marufuji besiegt Jake Dirden (13:46)

  Maybash Taniguchi besiegt Super Crazy (10:40)

  NOAH vs. NJPW
  Satoshi Kojima besiegt Atsushi Kotoge (11:16)

  No Mercy vs. BRAVE
  No Mercy (KENTA & Takashi Sugiura) besiegen BRAVE (Takeshi Morishima & Mohammed Yone) (22:10)


  NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 5" Results vom 06.06.2013

  NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 5"
  06. Juni 2013
  Oro - 750 Zuschauer


  Maybach SUWA Jr. besiegt Hitoshi Kumano (10:28)

  Yoshinari Ogawa besiegt Zack Sabre Jr. (11:10)

  Super Crazy besiegt Jake Dirden (9:03)

  Maybach Taniguchi besiegt Daisuke Harada (14:31)

  BRAVE (Takeshi Morishima & Taiji Ishimori) besiegen Satoshi Kojima & Kishin Kawabata (17:05)

  No Mercy vs. BRAVE
  BRAVE (Naomichi Marufuji, Mohammed Yone & Atsushi Kotoge) besiegen No Mercy (KENTA, Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi) (23:10)


  NOAH "Southern Navigation 2013" Results vom 08.06-09.06.2013

  NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 6"
  08. Juni 2013
  Osaka - 420 Zuschauer


  Super Crazy besiegt Pesadilla (7:32)

  Mohammed Yone besiegt Kyle Sebastian (6:13)

  Yoshinari Ogawa besiegt Kanjyuro Masuyama (10:01)

  Maybach Taniguchi besiegt Jake Dirden (10:32)

  Daisuke Harada & Zack Sabre Jr. besiegen Atsushi Kotoge & Hitoshi Kumano (13:45)

  No Mercy vs. BRAVE
  BRAVE (Naomichi Marufuji, Takeshi Morishima & Taiji Ishimori) besiegen No Mercy (Takashi Sugiura, Genba Hiraynagi & Maybach SUWA Jr.) (20:32)

  GHC Tag Team Championship
  CHAOS (Toru Yano & Takashi Iizuka) (c) besiegen No Mercy (KENTA & Yoshihiro Takayama) (17:35)


  ----------


  NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 7"
  09. Juni 2013
  Okazaki - 300 Zuschauer


  Daisuke Harada besiegt Maybach SUWA Jr. (10:47)

  Maybach Taniguchi besiegt Kyle Sebastian (10:32)

  Super Crazy besiegt Zack Sabre Jr. (10:55)

  NOAH vs. Nagaoya Ishin (Restoration) Army
  Akitoshi Saito, El Samurai & Masashi Aoyagi besiegen Naomichi Marufuji, Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano (19:42)

  Taiji Ishimori besiegt Pesadilla (11:02)

  No Mercy vs. BRAVE
  No Mercy (KENTA, Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi) besiegen BRAVE (Takeshi Morishima, Mohammed Yone & Atsushi Kotoge) (20:58)


  NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 8" Results vom 15.06.2013

  NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 8"
  15. Juni 2013
  Shimada


  Satoshi Kajiwara besiegt Hitoshi Kumano (10:16)

  Maybach Taniguchi besiegt Kyle Sebastian (11:55)

  Yoshinari Ogawa & Atsushi Kotoge besiegen Akitoshi Saito & Masao Inoue (15:22)

  Takeshi Morishima besiegt Jake Dirden (7:28)

  Daisuke Harada & Zack Sabre Jr. besiegen Super Crazy & Pesadilla (17:32)

  No Mercy vs. BRAVE
  Mohammed Yone, Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori besiegen KENTA, Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi (25:29)

  New York Jets - Rebuilding since 1969

  Einmal editiert, zuletzt von ()

 • A N Z E I G E
 • NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 1"
  01. Juni 2013
  Hiroshima - 750 Zuschauer


  Daisuke Harada besiegt Hitoshi Kumano (9:14)


  Yoshinari Ogawa besiegt Zack Sabre Jr. (9:30)


  BRAVE (Takeshi Morishima & Mohammed Yone) besiegen Jake Dirden & Kyle Sebastian (12:16)


  Super Crazy besiegt Atsushi Kotoge (11:19)


  Taiji Ishimori besiegt Maybach SUWA Jr. (13:20)


  Naomichi Marufuji besiegt Maybach Taniguchi (14:32)


  GHC Heavyweight & GHC Tag Team Championship Double Prelude Match
  CHAOS (Toru Yano, Takashi Iizuka & Yujiro Takahashi) besiegen No Mercy (KENTA, Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi) (18:01)

 • NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 2"
  02. Juni 2013
  Hakata - 1.650 Zuschauer


  Yoshinari Ogawa besiegt Hitoshi Kumano (10:37)


  No Mercy (Genba Hirayanagi & Maybach SUWA Jr.) besiegen Hono! Shuichi & Junji Tanaka (8:52)


  BRAVE (Takeshi Morishima & Taiji Ishimori) besiegen Jake Dirden & Zak Sabre Jr. (10:37)


  Super Crazy besiegt Daisuke Harada (10:59)


  BRAVE (Naomichi Marufuji & Mohammed Yone) besiegen Maybach Tangiuchi & Yujiro Takahashi (17:18)


  GHC Tag Team Championship Prelude Match
  Yoshihiro Takayama besiegt Takashi Iizuka (8:55)


  No Mercy vs. BRAVE
  Takashi Sugiura besiegt Atsushi Kotoge (15:16)


  GHC Heavyweight Championship
  KENTA (c) besiegt Toru Yano (24:31)

 • NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 3"
  03. Juni 2013
  Oita - 700 Zuschauer


  Atsushi Kotoge besiegt Hitoshi Kumano (10:22)


  Yoshinari Ogawa besiegt Daisuke Harada (12:25)


  Taiji Ishimori besiegt Zack Sabre Jr. (11:09)


  BRAVE (Naomichi Marufuji & Takeshi Morishima) besiegen Super Crazy & Jake Dirden (15:14)


  Mohammed Yone besiegt Hono! Shuichi (11:25)


  Maybach Taniguchi vs. Genba Hirayanagi endet in einem Double Countout (12:05)


  GHC Tag Team Championship Prelude Match
  CHAOS (Toru Yano, Takashi Iizuka & Yujiro Takahashi) besiegen No Mercy (KENTA, Takashi Sugiura & Maybash SUWA Jr.) (17:07)

 • NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 4"
  05. Juni 2013
  Kumamoto - 600 Zuschauer


  Genba Hirayanagi besiegt Kyle Sebastian (9:51)


  Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa besiegen Daisuke Harada & Hitoshi Kumano (13:47)


  Zack Sabre Jr. besiegt Maybach SUWA Jr. (12:01)


  Naomichi Marufuji besiegt Jake Dirden (13:46)


  Maybash Taniguchi besiegt Super Crazy (10:40)


  NOAH vs. NJPW
  Satoshi Kojima besiegt Atsushi Kotoge (11:16)


  No Mercy vs. BRAVE
  No Mercy (KENTA & Takashi Sugiura) besiegen BRAVE (Takeshi Morishima & Mohammed Yone) (22:10)

 • NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 5"
  06. Juni 2013
  Oro - 750 Zuschauer


  Maybach SUWA Jr. besiegt Hitoshi Kumano (10:28)


  Yoshinari Ogawa besiegt Zack Sabre Jr. (11:10)


  Super Crazy besiegt Jake Dirden (9:03)


  Maybach Taniguchi besiegt Daisuke Harada (14:31)


  BRAVE (Takeshi Morishima & Taiji Ishimori) besiegen Satoshi Kojima & Kishin Kawabata (17:05)


  No Mercy vs. BRAVE
  BRAVE (Naomichi Marufuji, Mohammed Yone & Atsushi Kotoge) besiegen No Mercy (KENTA, Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi) (23:10)

 • NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 6"
  08. Juni 2013
  Osaka - 420 Zuschauer


  Super Crazy besiegt Pesadilla (7:32)


  Mohammed Yone besiegt Kyle Sebastian (6:13)


  Yoshinari Ogawa besiegt Kanjyuro Masuyama (10:01)


  Maybach Taniguchi besiegt Jake Dirden (10:32)


  Daisuke Harada & Zack Sabre Jr. besiegen Atsushi Kotoge & Hitoshi Kumano (13:45)


  No Mercy vs. BRAVE
  BRAVE (Naomichi Marufuji, Takeshi Morishima & Taiji Ishimori) besiegen No Mercy (Takashi Sugiura, Genba Hiraynagi & Maybach SUWA Jr.) (20:32)


  GHC Tag Team Championship
  CHAOS (Toru Yano & Takashi Iizuka) (c) besiegen No Mercy (KENTA & Yoshihiro Takayama) (17:35)  ----------  NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 7"
  09. Juni 2013
  Okazaki - 300 Zuschauer


  Daisuke Harada besiegt Maybach SUWA Jr. (10:47)


  Maybach Taniguchi besiegt Kyle Sebastian (10:32)


  Super Crazy besiegt Zack Sabre Jr. (10:55)


  NOAH vs. Nagaoya Ishin (Restoration) Army
  Akitoshi Saito, El Samurai & Masashi Aoyagi besiegen Naomichi Marufuji, Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano (19:42)


  Taiji Ishimori besiegt Pesadilla (11:02)


  No Mercy vs. BRAVE
  No Mercy (KENTA, Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi) besiegen BRAVE (Takeshi Morishima, Mohammed Yone & Atsushi Kotoge) (20:58)

 • NOAH "Southern Navigation 2013 - Tag 8"
  15. Juni 2013
  Shimada


  Satoshi Kajiwara besiegt Hitoshi Kumano (10:16)


  Maybach Taniguchi besiegt Kyle Sebastian (11:55)


  Yoshinari Ogawa & Atsushi Kotoge besiegen Akitoshi Saito & Masao Inoue (15:22)


  Takeshi Morishima besiegt Jake Dirden (7:28)


  Daisuke Harada & Zack Sabre Jr. besiegen Super Crazy & Pesadilla (17:32)


  No Mercy vs. BRAVE
  Mohammed Yone, Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori besiegen KENTA, Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi (25:29)

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!

A N Z E I G E