A N Z E I G E

NOAH Limit Break ex. & Star Navigation - Results vom 20 & 21.07.2024

 • NOAH LIMIT BREAK ex.

  20.07.2024

  Yokohama Radiant Hall, Kanagawa


  Jun Akiyama vs. Yu Owada


  Hide Kubota & Yasu Kubota vs. Tomomitsu Matsunaga & Takumi Saito


  Yoshi Tatsu vs. Souki Nagao


  Atsushi Kotoge & Kohei Kinoshita vs. Akira Iwamoto & Yuto Kikuchi


  Mohammed Yone, Hi69 & Haruto Ki vs. Masato Tanaka, Chris Weiss & Takuya Sugawara


  Akitoshi Saito & Shuji Ishikawa vs. Go Shiozaki & Kazuyuki Fujita


  NOAH "STAR NAVIGATION 2024"

  21.07.2024

  Tokyo Korakuen Hall


  Kai Fujimura Return Match

  Kai Fujimura vs. Yu Owada


  Ninja Mac vs. Junta Miyawaki


  Masamichi Marufuji, Hijo de Doctor Wagner Jr. & AMAKUSA vs. Takashi Sugiura, Ohara Hajime & Alpha Wolf


  HAYATA, YO-HEY & Tadasuke vs. Daga, Yoshinari Ogawa & Super Crazy


  GHC Junior Heavyweight Tag Team Title Match

  Shuji Kondo & Eita (c) vs. Alejandro & Cristobal (1. Titelverteidigung)


  Kenoh & Ulka Sasaki vs. Yoshiki Inamura & Manabu Soya


  Kaito Kiyomiya, Jack Morris & Dragon Bane vs. Go Shiozaki, Masa Kitamiya & Ryohei Oiwa

 • A N Z E I G E
 • NOAH "LIMIT BREAK EX."

  20.07.2024 (Wrestle Universe)

  Yokohama Radiant Hall

  252 Fans


  Jun Akiyama besiegt Yu Owada (11:14) mit einem Exploder.


  Hide Kubota & Yasu Kubota besiegen Tomimitsu Matsunaga & Takumi Saito (9:08) nach einer Ya Swanton Bomb von Yasu gegen Saito.


  Yoshitatsu besiegt Junya Matsunaga (10:11) mit einem Flying Kneel Kick.


  Koji Iwamoto & Yuto Kikuchi besiegen Atsushi Kotoge & Kohei Kinoshita (15:56) nach dem Koko no Geijutsu von Iwamoto gegen Kinoshita.


  Mohammed Yone, Hi69 & Harutoki besiegen Masato Tanaka , Chris Vice & Takuya Sugawara (14:27) nach einem Stuka Splash von Hi69 gegen Sugawara.


  Go Shiozaki & Kazuyuki Fujita besiegen Akitoshi Saito & Shuji Ishikawa (22:03) nach einer Strong Arm Lariat von Shiozaki gegen Saito.


  Quelle: Purolove.com

 • NOAH "STAR NAVIGATION 2024"

  21.07.2024 (Abema)

  Tokyo Korakuen Hall

  903 Fans


  Kai Fujimura Return Match

  Yu Owada besiegt Kai Fujimura (8:38) mit einem T-Bone Suplex.


  Junta Miyawaki besiegt Ninja Mack (8:25) mit einem Cross Facelock Cutback.


  Naomichi Marufuji, Hijo de Dr. Wagner Jr. & AMAKUSA besiegen Takashi Sugiura, Hajime Ohara & Alpha Wolf (12:22) nach einem Wagner Driver von Wagner gegen Ohara.


  HAYATA, YO-HEY & Tadasuke besiegen Daga, Yoshinari Ogawa & Super Crazy (14:47) nach einem Dropkick von YO-HEY gegen Crazy.


  GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title

  Shuji Kondo & Eita (c) besiegen Alejandro & Cristobal (15:00) nach dem Imperial Uno von Eita gegen Cristobal

  (1. erfolgreiche Titelverteidigung)


  Yoshiki Inamura & Manabu Soya besiegen Kenoh & Ulka Sasaki (16:37) nach dem Dando von Soya gegen Sasaki.


  Kaito Kiyomiya, Jack Morris & Dragon Bane besiegen Go Shiozaki, Masa Kitamiya & Ryohei Oiwa (22:12) nach einem Modified Shining Wizard von Kiyomiya gegen Kitamiya.


  Quelle: Purolove.com

 • Green_Dragon

  Hat den Titel des Themas von „NOAH Limit Break ex. & Star Navigation - 20 & 21.07.2024“ zu „NOAH Limit Break ex. & Star Navigation - Results vom 20 & 21.07.2024“ geändert.

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!