A N Z E I G E

TJPW Summer Sun Princess 2024 - Results vom 20.07.2024

 • TJPW "SUMMER SUN PRINCESS 2024"

  20.07.2024

  Tokyo Korakuen Hall


  Toga, Wakana Uehara, & Runa Okubo vs. Haru Kazushiro, HIMAWARI, & Shino Suzuki


  Chika Nanase vs. Kira Summer


  Mei Suruga vs. Uta Takami


  Raku, Yuki Aino, & Pom Harajuku vs. Kaya Toribami, Yuna Manase, & Mahiro Kiryu


  121000000 (Miyu Yamashita & Maki Itoh) vs. Emi Sakura & Mizuki


  Yuki Kamifuku vs. Nao Kakuta


  Special Singles Match

  Aja Kong vs. Shoko Nakajima


  Princess Tag Team Title

  Suzume & Arisu Endo (c) vs. Yuki Arai & Moka Miyamoto


  Princess of Princess Title

  Miu Watanabe (c) vs. Rika Tatsumi


  Quelle: Purolove.com

 • A N Z E I G E
 • Die ganze Card wurde angekündigt. Mei Suruga und Emi Sakura kehren zu TJPW zurück.  Toga, Wakana Uehara, & Runa Okubo vs. Haru Kazushiro, HIMAWARI, & Shino Suzuki


  Chika Nanase vs. Kira Summer


  Mei Suruga vs. Uta Takami


  Raku, Yuki Aino, & Pom Harajuku vs. Kaya Toribami, Yuna Manase, & Mahiro Kiryu

  121000000 (Miyu Yamashita & Maki Itoh) vs. Emi Sakura & Mizuki

 • TJPW "SUMMER SUN PRINCESS 2024"

  20.07.2024

  Tokyo Korakuen Hall

  873 Fans


  Wakana Uehara, Toga & Runa Okubo besiegen HIMAWARI, Shino Suzuki & Haru Kazushiro (13:59) nach einem Rock Bottom von Toga gegen Suzuki.


  Kira Summer besiegt Chika Nanase (5:50) mit einem Samoan Drop.


  Mei Suruga besiegt Uta Takami (7:19) mit dem Gateau Invisible.


  Yuki Aino, Raku & Pom Harajuku besiegen Yuna Manase , Moeka Haruhi & Kaya Toribami (9:02) nach einem Venus DDT von Aino gegen Toribami.


  Yuki Kamifuku besiegt Kakeru Sekiguchi (8:09) mit einem Fameasser.


  Miyu Yamashita & Maki Ito besiegen Mizuki & Emi Sakura (16:16) nach dem Skull Kick von Yamashita gegen Mizuki.


  Special Singles Match

  Aja Kong besiegt Shoko Nakajima (9:01) mit einem Diving Elbow Drop.


  Princess Tag Team Title

  Suzume & Arisu Endo (c) besiegen Yuki Arai & Moka Miyamoto (16:09) nach einem Camel Clutch von Endo gegen Miyamoto

  (2. erfolgreiche Titelverteidigung)


  Princess of Princess Title

  Miu Watanabe (c) besiegt Rika Tatsumi (20:19) mit einem Tear Drop

  (3. erfolgreiche Titelverteidigung)


  Quelle: Purolove.com

 • Green_Dragon

  Hat den Titel des Themas von „TJPW Summer Sun Princess 2024 - 20.07.2024“ zu „TJPW Summer Sun Princess 2024 - Results vom 20.07.2024“ geändert.

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!

A N Z E I G E