A N Z E I G E

DDT "God Bless DDT" - Results vom 23.10.2022

 • DDT

  23.10.2022

  Korakuen Hall

  Tokyo, Japan


  Handicap Match

  Pheromones (Danshoku Dino & Yuki Ino) besiegen Sanshiro Takagi, Antonio Honda, Akito, Makoto Oishi & Toru Owashi (7:39)


  Singles Match

  Kazuki Hirata besiegt Kazuma Sumi (8:48)


  8-Man Tag Team Match

  DAMNATION T.A (Daisuke Sasaki, Minoru Fujita, KANON & MJ Paul) besiegen Eruption (Hideki Okatani & Saki Akai) & The 37KAMIINA (Shunma Katsumata & Toi Kojima) (12:08)


  Tag Team Match

  Hikaru Machida & Soma Takao besiegen HARASHIMA & Takeshi Masada (10:56)


  6-Man Tag Team Match

  Jun Akiyama, Yuya Koroku & Yusuke Okada besiegen Shinichiro Kawamatsu, Osamu Nishimura & Yuki Ishida (10:39)


  6-Man Tag Team Match

  Chris Brookes, Yuji Hino & Naomi Yoshimura besiegen Tetsuya Endo, MAO & Yukio Naya (15:22)


  DDT Universal Championship Match

  Yuki Ueno (c) besiegt Koju Takeda (15:24)


  KO-D Openweight Championship Match

  Kazusada Higuchi (c) besiegt Yukio Sakaguchi (16:12)

 • A N Z E I G E

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!

A N Z E I G E