A N Z E I G E

[NB] AJPW "Champion Carnival 2020" Results vom 12.09.-05.10.2020

 • AJPW "Champion Carnival - Tag 1"
  12. September 2020
  Nagoya - 482 Zuschauer


  TAJIRI & Akira Francesco besiegen Koji Iwamoto & Atsuki Aoyagi (8:34)


  Ryouji Sai & Ishikiri besiegen Yusuke Okada & Seigo Tachibana (7:01)


  Zeus, Izanagi & UTAMARO besiegen Takao Omori, Black Menso-re & Ryuki Honda (4:11)


  Shotaro Ashino & Hokuto Omori besiegen Dan Tamura & Hikaru Sato (6:03)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Shuji Ishikawa [2] besiegt Yuma Aoyagi [0] (8:01)


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Jake Lee [2] besiegt Jiro Kuroshio [0] (8:36)


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Suwama [2] besiegt Kumaarashi [0] (3:54)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Yoshitatsu [2] besiegt Kento Miyahara [0] (21:52)  Stand Champion Carnival 2020


  Block A
  1. Suwama [2]
  1. Jake Lee [2]
  3. Zeus [0]
  4. Kumaarashi [0]
  4. Jiro Kuroshio [0]


  Block B
  1. Shuji Ishikawa [2]
  1. Yoshitatsu [2]
  3. Shotaro Ashino [0]
  4. Kento Miyahara [0]
  4. Yuma Aoyagi [0]  ---  AJPW "Champion Carnival - Tag 2"
  13. September 2020
  Kawasaki - 462 Zuschauer


  Jake Lee & Fuminori Abe besiegen Yusuke Okada & Baliyan Akki (5:04)


  Takao Omori & TAMURA besiegen Shuji Ishikawa & Ryuki Honda (8:51)


  Izanagi & Shigehiro Irie besiegen Hikaru Sato & Dan Tamura (5:57)


  Koji Doi & Yusuke Kodama besiegen Kento Miyahara & Akira Francesco (8:22)


  Koji Iwamoto, Atsuki Aoyagi & TAJIRI besiegen Black Menso-re, Hokuto Omori & Fuminori Abe (9:52)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Shuji Ishikawa [2] besiegt Yoshitatsu [2] durch Nichtantritt


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Zeus [0] besiegt Kumaarashi [0] (8:34)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Yuma Aoyagi [0] besiegt Shotaro Ashino [0] (10:21)


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Jiro Kuroshio [0] besiegt Suwama [2] (14:00)  Stand Champion Carnival 2020


  Block A
  1. Jake Lee [2]
  1. Zeus [2]
  3. Suwama [2]
  3. Jiro Kuroshio [2]
  5. Kumaarashi [0]


  Block B
  1. Shuji Ishikawa [4]
  2. Yuma Aoyagi [2]
  2. Yoshitatsu [2]
  4. Shotaro Ashino [0]
  4. Kento Miyahara [0]
  ---  AJPW "Champion Carnival - Tag 3"
  15. September 2020
  Tokyo, Korakuen Hall - 428 Zuschauer


  Koji Doi & Yusuke Kodama besiegen Yusuke Okada & Baliyan Akki (6:55)


  Shuji Ishikawa, Osamu Nishimura, Dan Tamura & Hikaru Sato besiegen Takao Omori, Masanobu Fuchi, Black Menso-re & Ryuki Honda (11:24)


  Izanagi & Shigehiro Irie besiegen Hokuto Omori & Kumaarashi (9.22)


  Ikuto Hidaka, Akira Francesco & Rising HAYATO besiegen Koji Iwamoto, Atsuki Aoyagi & TAJIRI (9:36)


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Zeus [2] besiegt Jiro Kuroshio [2] (7:13)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Yuma Aoyagi [2] besiegt Yoshitatsu [2] (5:11)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Kento Miyahara [0] besiegt Shotaro Ashino [0] (18:28)


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Jake Lee [2] besiegt Suwama [2] (17:38)  Stand Champion Carnival 2020


  Block A
  1. Jake Lee [4]
  1. Zeus [4]
  3. Jiro Kuroshio [2]
  4. Suwama [2]
  5. Kumaarashi [0]


  Block B
  1. Shuji Ishikawa [4]
  2. Yuma Aoyagi [4]
  3. Kento Miyahara [2]
  4. Yoshitatsu [2]
  5. Shotaro Ashino [0]  ---  AJPW "Champion Carnival - Tag 4"
  21. September 2020
  Tokyo, Korakuen Hall - 634 Zuschauer


  Yoshitatsu, Yusuke Okada & MEN'S Teioh besiegen Takao Omori, Chikara & Ryuki Honda (5:16)


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Jake Lee [4] besiegt Kuraarashi [0] (7:32)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Shotaro Ashino [0] besiegt Shuji Ishikawa [4] (8:46)


  AJPW World Junior Heavyweight Championship #1 Contendership
  Black Menso-re, Dan Tamura, Atsuki Aoyagi, TAJIRI & Rising HAYATO besiegen Izanagi, Hikaru Sato, Hokuto Omori, Yusuke Kodama & Akira Francesco (8:43)


  - Atsuki Aoyagi pinnt Hikaru Sato und ist damit neuer #1 Contender


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Zeus [4] besiegt Suwama [2] (5:16)


  AJPW World Junior Heavyweight Championship
  Koji Iwamoto (c) besiegt Ikuto Hidaka (17:29)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Kento Miyahara [2] besiegt Yuma Aoyagi [4] (22:14)  Stand Champion Carnival 2020


  Block A
  1. Jake Lee [6]
  1. Zeus [6]
  3. Jiro Kuroshio [2]
  4. Suwama [2]
  5. Kumaarashi [0]


  Block B
  1. Shuji Ishikawa [4]
  1. Kento Miyahara [4]
  3. Yuma Aoyagi [4]
  4. Yoshitatsu [2]
  4. Shotaro Ashino [2]  ---  AJPW "Champion Carnival - Tag 5"
  26. September 2020
  Odawara - 372 Zuschauer


  Koji Iwamoto & TAJIRI besiegen Takao Omori & Black Menso-re (6:24)


  Hokuto Omori, Koji Doi & Yusuke Kodama besiegen Yusuke Okada, Masayuki Mitomi & Ryo Kawamura (6:16)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Shotaro Ashino [2] besiegt Yoshitatsu [2] (10:13)


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Kumaarashi [0] besiegt Jiro Kuroshio [2] (4:37)


  Yuma Aoyagi & Atsuki Aoyagi besiegen Akira Francesco & Rising HAYATO (8:26)


  Suwama, Hikaru Sato & Dan Tamura besiegen Izanagi, Shigehiro Irie & UTAMARO (11:58)


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Zeus [6] besiegt Jake Lee [6] (10:21)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Kento Miyahara [4] besiegt Shuji Ishikawa [4] (20:56)  Stand Champion Carnival 2020


  Block A
  1. Zeus [8]
  2. Jake Lee [6]
  3. Jiro Kuroshio [2]
  3. Suwama [2]
  3. Kumaarashi [2]


  Block B
  1. Kento Miyahara [6]
  2. Shuji Ishikawa [4]
  2. Yuma Aoyagi [4]
  2. Shotaro Ashino [4]
  5. Yoshitatsu [2]  ---  AJPW "Champion Carnival - Tag 6"
  05. Oktober 2020
  Tokyo, Korakuen Hall - 619 Zuschauer


  Jake Lee, Koji Iwamoto & TAJIRI besiegen Takao Omori, Black Menso-re & Atsuki Aoyagi (5:51)


  Osamu Nishimura & Ryuji Hijikata besiegen Hikaru Sato & Ryuki Honda (4:33)


  Yoshitatsu, Yusuke Okada & Chikara besiegen Ryouji Sai, Ishikiri & So Daimonji (9:35)


  Jiro Kuroshio, Francesco Akira & Rising HAYATO besiegen Izanagi, Shigehiro Irie & UTAMARO (4:59)


  Shotaro Ashino, Kumaarashi & Hokuto Omori besiegen Suwama, Shuji Ishikawa & Dan Tamura (12:42)


  Yuma Aoyagi besiegt Koji Doi (10:53)


  Champion Carnival 2020 - Final
  Zeus besiegt Kento Miyahara (31:05)

  New York Jets - Rebuilding since 1969

  Einmal editiert, zuletzt von ()

 • A N Z E I G E
 • AJPW "Champion Carnival - Tag 1"
  12. September 2020
  Nagoya - 482 Zuschauer


  TAJIRI & Akira Francesco besiegen Koji Iwamoto & Atsuki Aoyagi (8:34)


  Ryouji Sai & Ishikiri besiegen Yusuke Okada & Seigo Tachibana (7:01)


  Zeus, Izanagi & UTAMARO besiegen Takao Omori, Black Menso-re & Ryuki Honda (4:11)


  Shotaro Ashino & Hokuto Omori besiegen Dan Tamura & Hikaru Sato (6:03)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Shuji Ishikawa [2] besiegt Yuma Aoyagi [0] (8:01)


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Jake Lee [2] besiegt Jiro Kuroshio [0] (8:36)


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Suwama [2] besiegt Kumaarashi [0] (3:54)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Yoshitatsu [2] besiegt Kento Miyahara [0] (21:52)  Stand Champion Carnival 2020


  Block A
  1. Suwama [2]
  1. Jake Lee [2]
  3. Zeus [0]
  4. Kumaarashi [0]
  4. Jiro Kuroshio [0]


  Block B
  1. Shuji Ishikawa [2]
  1. Yoshitatsu [2]
  3. Shotaro Ashino [0]
  4. Kento Miyahara [0]
  4. Yuma Aoyagi [0]  ---  AJPW "Champion Carnival - Tag 2"
  13. September 2020
  Kawasaki - 462 Zuschauer


  Jake Lee & Fuminori Abe besiegen Yusuke Okada & Baliyan Akki (5:04)


  Takao Omori & TAMURA besiegen Shuji Ishikawa & Ryuki Honda (8:51)


  Izanagi & Shigehiro Irie besiegen Hikaru Sato & Dan Tamura (5:57)


  Koji Doi & Yusuke Kodama besiegen Kento Miyahara & Akira Francesco (8:22)


  Koji Iwamoto, Atsuki Aoyagi & TAJIRI besiegen Black Menso-re, Hokuto Omori & Fuminori Abe (9:52)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Shuji Ishikawa [2] besiegt Yoshitatsu [2] durch Nichtantritt


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Zeus [0] besiegt Kumaarashi [0] (8:34)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Yuma Aoyagi [0] besiegt Shotaro Ashino [0] (10:21)


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Jiro Kuroshio [0] besiegt Suwama [2] (14:00)  Stand Champion Carnival 2020


  Block A
  1. Jake Lee [2]
  1. Zeus [2]
  3. Suwama [2]
  3. Jiro Kuroshio [2]
  5. Kumaarashi [0]


  Block B
  1. Shuji Ishikawa [4]
  2. Yuma Aoyagi [2]
  2. Yoshitatsu [2]
  4. Shotaro Ashino [0]
  4. Kento Miyahara [0]

 • AJPW "Champion Carnival - Tag 3"
  15. September 2020
  Tokyo, Korakuen Hall - 428 Zuschauer


  Koji Doi & Yusuke Kodama besiegen Yusuke Okada & Baliyan Akki (6:55)


  Shuji Ishikawa, Osamu Nishimura, Dan Tamura & Hikaru Sato besiegen Takao Omori, Masanobu Fuchi, Black Menso-re & Ryuki Honda (11:24)


  Izanagi & Shigehiro Irie besiegen Hokuto Omori & Kumaarashi (9.22)


  Ikuto Hidaka, Akira Francesco & Rising HAYATO besiegen Koji Iwamoto, Atsuki Aoyagi & TAJIRI (9:36)


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Zeus [2] besiegt Jiro Kuroshio [2] (7:13)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Yuma Aoyagi [2] besiegt Yoshitatsu [2] (5:11)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Kento Miyahara [0] besiegt Shotaro Ashino [0] (18:28)


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Jake Lee [2] besiegt Suwama [2] (17:38)


  Stand Champion Carnival 2020


  Block A
  1. Jake Lee [4]
  1. Zeus [4]
  3. Jiro Kuroshio [2]
  4. Suwama [2]
  5. Kumaarashi [0]


  Block B
  1. Shuji Ishikawa [4]
  2. Yuma Aoyagi [4]
  3. Kento Miyahara [2]
  4. Yoshitatsu [2]
  5. Shotaro Ashino [0]

 • AJPW "Champion Carnival - Tag 4"
  21. September 2020
  Tokyo, Korakuen Hall - 634 Zuschauer


  Yoshitatsu, Yusuke Okada & MEN'S Teioh besiegen Takao Omori, Chikara & Ryuki Honda (5:16)


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Jake Lee [4] besiegt Kuraarashi [0] (7:32)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Shotaro Ashino [0] besiegt Shuji Ishikawa [4] (8:46)


  AJPW World Junior Heavyweight Championship #1 Contendership
  Black Menso-re, Dan Tamura, Atsuki Aoyagi, TAJIRI & Rising HAYATO besiegen Izanagi, Hikaru Sato, Hokuto Omori, Yusuke Kodama & Akira Francesco (8:43)


  - Atsuki Aoyagi pinnt Hikaru Sato und ist damit neuer #1 Contender


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Zeus [4] besiegt Suwama [2] (5:16)


  AJPW World Junior Heavyweight Championship
  Koji Iwamoto (c) besiegt Ikuto Hidaka (17:29)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Kento Miyahara [2] besiegt Yuma Aoyagi [4] (22:14)  Stand Champion Carnival 2020


  Block A
  1. Jake Lee [6]
  1. Zeus [6]
  3. Jiro Kuroshio [2]
  4. Suwama [2]
  5. Kumaarashi [0]


  Block B
  1. Shuji Ishikawa [4]
  1. Kento Miyahara [4]
  3. Yuma Aoyagi [4]
  4. Yoshitatsu [2]
  4. Shotaro Ashino [2]

 • AJPW "Champion Carnival - Tag 5"
  26. September 2020
  Odawara - 372 Zuschauer


  Koji Iwamoto & TAJIRI besiegen Takao Omori & Black Menso-re (6:24)


  Hokuto Omori, Koji Doi & Yusuke Kodama besiegen Yusuke Okada, Masayuki Mitomi & Ryo Kawamura (6:16)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Shotaro Ashino [2] besiegt Yoshitatsu [2] (10:13)


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Kumaarashi [0] besiegt Jiro Kuroshio [2] (4:37)


  Yuma Aoyagi & Atsuki Aoyagi besiegen Akira Francesco & Rising HAYATO (8:26)


  Suwama, Hikaru Sato & Dan Tamura besiegen Izanagi, Shigehiro Irie & UTAMARO (11:58)


  Champion Carnival 2020 - Block A
  Zeus [6] besiegt Jake Lee [6] (10:21)


  Champion Carnival 2020 - Block B
  Kento Miyahara [4] besiegt Shuji Ishikawa [4] (20:56)  Stand Champion Carnival 2020


  Block A
  1. Zeus [8]
  2. Jake Lee [6]
  3. Jiro Kuroshio [2]
  3. Suwama [2]
  3. Kumaarashi [2]


  Block B
  1. Kento Miyahara [6]
  2. Shuji Ishikawa [4]
  2. Yuma Aoyagi [4]
  2. Shotaro Ashino [4]
  5. Yoshitatsu [2]

 • AJPW "Champion Carnival - Tag 6"
  05. Oktober 2020
  Tokyo, Korakuen Hall - 619 Zuschauer


  Jake Lee, Koji Iwamoto & TAJIRI besiegen Takao Omori, Black Menso-re & Atsuki Aoyagi (5:51)


  Osamu Nishimura & Ryuji Hijikata besiegen Hikaru Sato & Ryuki Honda (4:33)


  Yoshitatsu, Yusuke Okada & Chikara besiegen Ryouji Sai, Ishikiri & So Daimonji (9:35)


  Jiro Kuroshio, Francesco Akira & Rising HAYATO besiegen Izanagi, Shigehiro Irie & UTAMARO (4:59)


  Shotaro Ashino, Kumaarashi & Hokuto Omori besiegen Suwama, Shuji Ishikawa & Dan Tamura (12:42)


  Yuma Aoyagi besiegt Koji Doi (10:53)


  Champion Carnival 2020 - Final
  Zeus besiegt Kento Miyahara (31:05)

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!

A N Z E I G E