A N Z E I G E

[NB] NJPW "G1 Climax 28" Results vom 14.07.-12.08.2018

 • Wer gewinnt den G1 Climax 28? 50

  1. Bad Luck Fale (0) 0%
  2. EVIL (0) 0%
  3. Hangman Page (0) 0%
  4. Hiroshi Tanahashi (2) 4%
  5. Jay White (2) 4%
  6. Kazuchika Okada (10) 20%
  7. Michael Elgin (0) 0%
  8. Minoru Suzuki (0) 0%
  9. Togi Makabe (0) 0%
  10. YOSHI-HASHI (0) 0%
  11. Hirooki Goto (0) 0%
  12. Juice Robinson (0) 0%
  13. Kenny Omega (3) 6%
  14. Kota Ibushi (21) 42%
  15. SANADA (1) 2%
  16. Tama Tonga (0) 0%
  17. Tetsuya Naito (4) 8%
  18. Tomohiro Ishii (0) 0%
  19. Toru Yano (1) 2%
  20. Zack Sabre Jr. (6) 12%

  Teilnehmer G1 Climax 28


  Block A
  Hiroshi Tanahashi (17. Teilnahme, Sieger 2007 & 2015)
  Togi Makabe (15. Teilnahme, Sieger 2009)
  Michael Elgin (4. Teilnahme)
  Kazuchika Okada (7. Teilnahme, Sieger 2012 & 2014)
  Jay White (1. Teilnahme)
  YOSHI-HASHI (3. Teilnahme)
  Bad Luck Fale (5. Teilnahme)
  Hangman Page (1. Teilnahme)
  EVIL (3. Teilnahme)
  Minoru Suzuki (8. Teilnahme)


  Block B
  Juice Robinson (2. Teilnahme, IWGP United States Heavyweight Champion)
  Hirooki Goto (11. Teilnahme, NEVER Openweight Champion, Sieger 2008)
  Tomohiro Ishii (6. Teilnahme)
  Toru Yano (13. Teilnahme)
  Kenny Omega (3. Teilnahme, IWGP Heavyweight Champion, Sieger 2016)
  Kota Ibushi (4. Teilnahme)
  Tama Tonga (3. Teilnahme)
  Tetsuya Naito (9. Teilnahme, Sieger 2013 & 2017)
  SANADA (3. Teilnahme)
  Zack Sabre Jr. (2. Teilnahme)  ----
  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 1"
  14. Juli 2018
  Tokyo, Ota - 3.907 Zuschauer


  CHAOS (Hirooki Goto & Jado) besiegen Henare & Ren Narita (6:23)


  CHAOS (Tomohiro Ishii & SHO) besiegen CHAOS (Toru Yano & YOH) (7:15)


  Guerrillas of Destiny (Tama Tonga & Tanga Loa) besiegen Juice Robinson & David Finlay (6:13)


  Suzuki-gun (Zack Sabre Jr. & TAKA Michinoku) besiegen Kota Ibushi & Yujiro Takahashi (5:29)


  Los Ingobernables (Tetsuya Naito & SANADA) besiegen Bullet Club (Kenny Omega & Chase Owens) (5:45)


  G1 Climax 28 - Block A
  Togi Makabe besiegt YOSHI-HASHI (11:05)


  G1 Climax 28 - Block A
  Hangman Page besiegt Bad Luck Fale durch DQ (8:04)


  G1 Climax 28 - Block A
  Michael Elgin besiegt EVIL (16:08)


  G1 Climax 28 - Block A
  Hiroshi Tanahashi besiegt Minoru Suzuki (13:59)


  G1 Climax 28 - Block A
  Jay White besiegt Kazuchika Okada (25:36)  Stand Glimax 28


  Block A


  Block B  ----------  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 2"
  15. Juli 2018
  Tokyo, Ota - 3.826 Zuschauer


  Bullet Club (Hangman Page & Chase Owens) besiegen Michael Elgin & Shota Umino (6:18)


  Los Ingobernables (EVIL & BUSHI) besiegen CHAOS (YOSHI-HASHI & SHO) (5:21)


  Suzuki-gun (Minoru Suzuki & El Desperado) besiegen Togi Makabe & Henare (6:44)


  Bullet Club (Bad Luck Fale & Tanga Loa) besiegen CHAOS (Kazuchika Okada & Gedo) (6:08)


  Hiroshi Tanahashi & David Finlay besiegen CHAOS (Jay White & YOH) (8:05)


  G1 Climax 28 - Block B
  Tomohiro Ishii besiegt Toru Yano (8:52)


  G1 Climax 28 - Block B
  Tama Tonga besiegt Juice Robinson (14:05)


  G1 Climax 28 - Block B
  Hirooki Goto besiegt SANADA (13:38)


  G1 Climax 28 - Block B
  Kota Ibushi besiegt Zack Sabre Jr. (22:58)


  G1 Climax 28 - Block B
  Kenny Omega besiegt Tetsuya Naito (23:19)  Stand Glimax 28


  Block A


  Block B  ----------  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 3"
  16. Juli 2018
  Hokkaido - 6.489 Zuschauer


  Guerrilas of Destiny (Tama Tonga & Tanga Loa) besiegen Henare & Shota Umino (6:40)


  CHAOS (Toru Yano & Jado) besiegen Suzuki-gun (Zack Sabre Jr. & TAKA Michinoku) (5:38)


  Juice Robinson & David Finlay besiegen Kota Ibushi & Yujiro Takahashi (6:11)


  Los Ingobernables (Tetsuya Naito & SANADA) besiegen CHAOS (Tomohiro Ishii & SHO) (7:16)


  CHAOS (Hirooki Goto & YOH) besiegen Bullet Club (Kenny Omega & Chase Owens) (5:30)


  G1 Climax 28 - Block A
  Michael Elgin [2] besiegt Hangman Page [2] (17:17)


  G1 Climax 28 - Block A
  EVIL [0] besiegt YOSHI-HASHI [0] (12:37)


  G1 Climax 28 - Block A
  Togi Makabe [2] besiegt Minoru Suzuki [0] (14:58)


  G1 Climax 28 - Block A
  Bad Luck Fale [0] besiegt Kazuchika Okada [0] (13:38)


  G1 Climax 28 - Block A
  Jay White [2] besiegt Hiroshi Tanahashi [2] (24:02)  Stand Glimax 28


  Block A


  Block B  ----------  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 4"
  19. Juli 2018
  Tokyo, Korakuen Hall - 1.730 Zuschauer


  CHAOS (Jay White & YOH) besiegen Michael Elgin & Ren Narita (8:11)


  Suzuki-gun (Minoru Suzuki & El Desperado) besiegen CHAOS (YOSHI-HASHI & SHO) (9:07)


  Los Ingobernables (EVIL & BUSHI) besiegen Togi Makabe & Henare (6:14)


  Bullet Club (Bad Luck Fale & Tanga Loa) besiegen Hiroshi Tanahashi & David Finlay (6:15)


  Bullet Club (Hangman Page & Chase Owens) besiegen CHAOS (Kazuchika Okada & Gedo) (5:44)


  G1 Climax 28 - Block B
  SANADA [0] besiegt Tama Tonga [2] (10:46)


  G1 Climax 28 - Block B
  Zack Sabre Jr. [0] besiegt Toru Yano [0] (10:34)


  G1 Climax 28 - Block B
  Kota Ibushi [2] besiegt Juice Robinson [0] (13:03)


  G1 Climax 28 - Block B
  Tetsuya Naito [0] besiegt Tomohiro Ishii [2] (19:13)


  G1 Climax 28 - Block B
  Kenny Omega [2] besiegt Hirooki Goto [2] (19:29)  Stand Glimax 28


  Block A


  Block B  ----------  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 5"
  20. Juli 2018
  Tokyo, Korakuen Hall - 1.683 Zuschauer


  Suzuki-gun (Zack Sabre Jr. & TAKA Michinoku) besiegen Henare & Shota Umino (7:04)


  Kota Ibushi & Yujiro Takahashi besiegen CHAOS (Toru Yano & Gedo) (4:36)


  Los Ingobernables (Tetsuya Naito & SANADA) besiegen Juice Robinson & David Finlay (7:58)


  Guerrillas of Destiny (Tama Tonga & Tanga Loa) besiegen Bullet Club (Kenny Omega & Chase Owens) (5:40)


  CHAOS (Tomohiro Ishii & SHO) besiegen CHAOS (Hirooki Goto & YOH) (6:58)


  G1 Climax 28 - Block A
  Jay White [4] besiegt Michael Elgin [4] (17:44)


  G1 Climax 28 - Block A
  Minoru Suzuki [0] besiegt YOSHI-HASHI [0] (13:44)


  G1 Climax 28 - Block A
  EVIL [2] besiegt Togi Makabe [4] (10:16)


  G1 Climax 28 - Block A
  Hiroshi Tanahashi [2] besiegt Bad Luck Fale [2] durch DQ (16:27)


  G1 Climax 28 - Block A
  Kazuchika Okada [0] besiegt Hangman Page [2] (17:31)  Stand Glimax 28


  Block A


  Block B  ----------  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 6"
  21. Juli 2018
  Tokyo, Korakuen Hall - 1.734 Zuschauer


  CHAOS (YOSHI-HASHI & SHO) besiegen Michael Elgin & Ren Narita (6:40)


  Bullet Club (Bad Luck Fale & Tanga Loa) besiegen Los Ingobernables (EVIL & BUSHI) (6:06)


  Suzuki-gun (Minoru Suzuki & El Desperado) besiegen CHAOS (Jay White & YOH) (6:00)


  Bullet Club (Hangman Page & Chase Owens) besiegen Hiroshi Tanahashi & David Finlay (7:01)


  Togi Makabe & Henare besiegen CHAOS (Kazuchika Okada & Gedo) (6:54)


  G1 Climax 28 - Block B
  Toru Yano [0] besiegt Kota Ibushi [4] (8:23)


  G1 Climax 28 - Block B
  SANADA [2] besiegt Zack Sabre Jr. [2] (10:45)


  G1 Climax 28 - Block B
  Tetsuya Naito [2] besiegt Juice Robinson [0] (16:43)


  G1 Climax 28 - Block B
  Kenny Omega [4] besiegt Tama Tonga [2] durch DQ (9:55)


  G1 Climax 28 - Block B
  Tomohiro Ishii [2] besiegt Hirooki Goto [2] (18:15)  Stand Glimax 28


  Block A


  Block B  ----------  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 7"
  22. Juli 2018
  Tokyo, Hachioji - 4.399 Zuschauer


  Guerrillas of Destiny (Tama Tonga & Tanga Loa) besiegen Henare & Shota Umino (4:36)


  CHAOS (Hirooki Goto & YOH) besiegen CHAOS (Toru Yano & Jado) (5:09)


  CHAOS (Tomohiro Ishii & SHO) besiegen Suzuki-gun (Zack Sabre Jr. & TAKA Michinoku) (4:47)


  Juice Robinson & David Finlay besiegen Bullet Club (Kenny Omega & Chase Owens) (6:30)


  Los Ingobernables (Tetsuya Naito & SANADA) besiegen Kota Ibushi & Yujiro Takahashi (7:32)

  G1 Climax 28 - Block A
  YOSHI-HASHI [0] besiegt Michael Elgin [4] (14:22)


  G1 Climax 28 - Block A
  EVIL [4] besiegt Bad Luck Fale [2] durch DQ (12:13)


  G1 Climax 28 - Block A
  Minoru Suzuki [2] besiegt Jay White [6] (10:35)


  G1 Climax 28 - Block A
  Hiroshi Tanahashi [4] besiegt Hangman Page [2] (12:08)


  G1 Climax 28 - Block A
  Kazuchika Okada [2] besiegt Togi Makabe [4] (15:11)  Stand Glimax 28


  Block A


  Block B  ----------  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 8"
  26. Juli 2018
  Nagaoka - 3.106 Zuschauer


  Suzuki-gun (Minoru Suzuki & El Desperado) besiegen Michael Elgin & Ren Narita (9:24)


  Los Ingobernables (EVIL & BUSHI) besiegen Bullet Club (Hangman Page & Chase Owens) (5:16)


  Bullet Club (Bad Luck Fale & Tanga Loa) besiegen CHAOS (Jay White & YOH) (5:10)


  Hiroshi Tanahashi & David Finlay besiegen Togi Makabe & Henare (6:56)


  CHAOS (YOSHI-HASHI & SHO) besiegen CHAOS (Kazuchika Okada & Gedo) (7:26)


  G1 Climax 28 - Block B
  Hirooki Goto [2] besiegt Toru Yano [2] (2:17)


  G1 Climax 28 - Block B
  Tetsuya Naito [4] besiegt Tama Tonga [2] (10:06)


  G1 Climax 28 - Block B
  Zack Sabre Jr. [2] besiegt Tomohiro Ishii [4] (14:35)


  G1 Climax 28 - Block B
  Kenny Omega [6] besiegt Juice Robinson [0] (15:31)


  G1 Climax 28 - Block B
  SANADA [4] besiegt Kota Ibushi [4] (22:23)  Stand Glimax 28


  Block A


  Block B  ----------  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 9"
  27. Juli 2018
  Hamamatsu - 2.800 Zuschauer


  CHAOS (Hirooki Goto & YOH) besiegen Henare & Shota Umino (6:41)


  Guerrillas of Destiny (Tama Tonga & Tanga Loa) besiegen Suzuki-gun (Zack Sabre Jr. & TAKA Michinoku) (5:45)


  Juice Robinson & David Finlay besiegen CHAOS (Toru Yano & Jado) (3.54)


  Kota Ibushi & Yujiro Takahashi besiegen CHAOS (Tomohiro Ishii & SHO) (7:08)


  Los Ingobernables (Tetsuya Naito & SANADA) besiegen Bullet Club (Kenny Omega & Chase Owens) (8:22)


  G1 Climax 28 - Block A
  Minoru Suzuki [4] besiegt Michael Elgin [4] (14:10)


  G1 Climax 28 - Block A
  EVIL [6] besiegt Hangman Page [2] (15:40)


  G1 Climax 28 - Block A
  Bad Luck Fale [2] besiegt Jay White [6] (11:42)


  G1 Climax 28 - Block A
  Hiroshi Tanahashi [6] besiegt Togi Makabe [4] (12:00)


  G1 Climax 28 - Block A
  Kazuchika Okada [4] besiegt YOSHI-HASHI [2] (19:40)  Stand Glimax 28


  Block A


  Block B  ----------  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 10"
  28. Juli 2018
  Aichi - 5.735 Zuschauer


  Bullet Club (Bad Luck Fale & Tanga Loa) besiegen Togi Makabe & Henare (6:14)


  Bullet Club (Hangman Page & Chase Owens) besiegen CHAOS (Jay White & YOH) (6:20)


  Suzuki-gun (Minoru Suzuki & El Desperado) besiegen Los Ingobernables (EVIL & BUSHI) (7:06)


  CHAOS (YOSHI-HASHI & SHO) besiegen Hiroshi Tanahashi & Shota Umino (7:47)


  Michael Elgin & David Finlay besiegen CHAOS (Kazuchika Okada & Gedo) (8:40)


  G1 Climax 28 - Block B
  Zack Sabre Jr. [4] besiegt Tama Tonga [2] durch DQ (10.59)


  G1 Climax 28 - Block B
  Juice Robinson [0] besiegt Toru Yano [2] (8:28)


  G1 Climax 28 - Block B
  Kota Ibushi [4] besiegt Tomohiro Ishii [4] (10:13)


  G1 Climax 28 - Block B
  Tetsuya Naito [6] besiegt Hirooki Goto [4] (13:26)


  G1 Climax 28 - Block B
  Kenny Omega [8] besiegt SANADA [6] (20:12)  Stand Glimax 28


  Block A


  Block B  ----------  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 11"
  30. Juli 2018
  Takamatsu - 2.555 Zuschauer


  Juice Robinson & David Finlay besiegen Henare & Shota Umino (5:05)


  Guerrillas of Destiny (Tama Tonga & Tanga Loa) besiegen CHAOS (Tomohiro Ishii & SHO) (6:54)


  Los Ingobernables (Tetsuya Naito & SANADA) besiegen CHAOS (Toru Yano & Jado) (6:43)


  Bullet Club (Kenny Omega & Chase Owens) besiegen Suzuki-gun (Zack Sabre Jr. & TAKA Michinoku) (5:29)


  Kota Ibushi & Yujiro Takahashi besiegen CHAOS (Hirooki Goto & YOH) (6:31)


  G1 Climax 28 - Block A
  Bad Luck Fale [4] besiegt Togi Makabe [4] (7:51)


  G1 Climax 28 - Block A
  Jay White [6] besiegt Hangman Page [2] (17:10)


  G1 Climax 28 - Block A
  Minoru Suzuki [6] besiegt EVIL [8] (12:13)


  G1 Climax 28 - Block A
  Hiroshi Tanahashi [8] besiegt YOSHI-HASHI [2] (12:36)


  G1 Climax 28 - Block A
  Kazuchika Okada [6] besiegt Michael Elgin [4] (20:56)  Stand Glimax 28


  Block A


  Block B  ----------  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 12"
  01. August 2018
  Kagoshima - 3.490 Zuschauer


  Bullet Club (Bad Luck Fale & Tanga Loa) besiegen Michael Elgin & Shota Umino (4:57)


  Bullet Club (Hangman Page & Chase Owens) besiegen Togi Makabe & Henare (6:40)


  CHAOS (YOSHI-HASHI & SHO) besiegen CHAOS (Jay White & YOH) (6:37)


  Los Ingobernables (EVIL & BUSHI) besiegen Hiroshi Tanahashi & David Finlay (6:55)


  Suzuki-gun (Minoru Suzuki & El Desperado) besiegen CHAOS (Kazuchika Okada & Gedo) (7:34)


  G1 Climax 28 - Block B
  Tama Tonga [2] besiegt Tomohiro Ishii [4] (10:32)


  G1 Climax 28 - Block B
  Juice Robinson [2] besiegt SANADA [6] (12:36)


  G1 Climax 28 - Block B
  Tetsuya Naito [8] besiegt Toru Yano [2] (8:28)


  G1 Climax 28 - Block B
  Kenny Omega [10] besiegt Zack Sabre Jr. [6] (15:14)

  G1 Climax 28 - Block B
  Kota Ibushi [6] besiegt Hirooki Goto [4] (18:09)  Stand Glimax 28


  Block A


  Block B  ----------  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 13"
  02. August 2018
  Fukuoka - 3.580 Zuschauer


  CHAOS (Toru Yano & Gedo) besiegen Henare & Ren Narita (4:53)


  Guerrillas of Destiny (Tama Tonga & Tanga Loa) besiegen CHAOS (Hirooki Goto & YOH) (6:14)


  Juice Robinson & David Finlay besiegen Suzuki-gun (Zack Sabre Jr. & TAKA Michinoku) (6:13)


  CHAOS (Tomohiro Ishii & SHO) besiegen Bullet Club (Kenny Omega & Chase Owens) (6:16)


  Los Ingobernables (Tetsuya Naito & SANADA) besiegen Kota Ibushi & Yujiro Takahashi (6:52)


  G1 Climax 28 - Block A
  Michael Elgin [4] besiegt Bad Luck Fale [6] durch DQ (11:13)


  G1 Climax 28 - Block A
  Hangman Page [2] besiegt Togi Makabe [4] (9:10)


  G1 Climax 28 - Block A
  Jay White [8] besiegt YOSHI-HASHI [2] (9:48)


  G1 Climax 28 - Block A
  Hiroshi Tanahashi [10] besiegt EVIL [8] (12:57)


  G1 Climax 28 - Block A
  Kazuchika Okada [8] besiegt Minoru Suzuki [8] (18:20)  Stand Glimax 28


  Block A


  Block B


  Michael Elgin, Bad Luck Fale, Hangman Page, Togi Makabe und YOSHI-HASHI können Block A nicht mehr gewinnen.  ----------  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 14"
  04. August 2018
  Osaka - 5.500 Zuschauer


  Bullet Club (Bad Luck Fale & Tanga Loa) besiegen CHAOS (YOSHI-HASHI & SHO) (5:34)


  Suzuki-gun (Minoru Suzuki & El Desperado) besiegen Bullet Club (Hangman Page & Chase Owens) (8:05)


  CHAOS (Jay White & YOH) besiegen Togi Makabe & Henare (7:07)


  Michael Elgin & David Finlay besiegen Hiroshi Tanahashi & Shota Umino (8:21)


  Los Ingobernables (EVIL & BUSHI) besiegen CHAOS (Kazuchika Okada & Gedo) (6:17)


  G1 Climax 28 - Block B
  SANADA [6] besiegt Toru Yano [2] (5:22)


  G1 Climax 28 - Block B
  Hirooki Goto [4] besiegt Tama Tonga [4] durch DQ (11:15)


  G1 Climax 28 - Block B
  Zack Sabre Jr. [6] besiegt Juice Robinson [4] (13:39)


  G1 Climax 28 - Block B
  Tomohiro Ishii [4] besiegt Kenny Omega [12] (22:42)


  G1 Climax 28 - Block B
  Kota Ibushi [8] besiegt Tetsuya Naito [10] (25:09)  Stand Glimax 28


  Block A


  Block B


  Zack Sabre Jr., Hirooki Goto, Juice Robinson, Tama Tonga, Tomohiro Ishii und Toru Yano können Block B nicht mehr gewinnen.  ----------  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 15"
  05. August 2018
  Osaka - 5.480 Zuschauer


  CHAOS (Tomohiro Ishii & SHO) besiegen Juice Robinson & Shota Umino (8:14)


  Los Ingobernables (Tetsuya Naito & SANADA) besiegen David Finlay & Henare (6:35)


  CHAOS (Hirooki Goto & YOH) besiegen Suzuki-gun (Zack Sabre Jr. & TAKA Michinoku) (5:44)


  Guerrillas of Destiny (Tama Tonga & Tanga Loa) besiegen Kota Ibushi & Yujiro Takahashi (3.31)


  Bullet Club (Kenny Omega & Chase Owens) besiegen CHAOS (Toru Yano & Jado) (6:42)


  G1 Climax 28 - Block A
  YOSHI-HASHI [2] besiegt Bad Luck Fale [6] durch DQ (8:31)


  G1 Climax 28 - Block A
  Hangman Page [4] besiegt Minoru Suzuki [8] (12:05)


  G1 Climax 28 - Block A
  Jay White [10] besiegt Togi Makabe [4] (10:22)


  G1 Climax 28 - Block A
  Hiroshi Tanahashi [12] besiegt Michael Elgin [6] (16:03)


  G1 Climax 28 - Block A
  Kazuchika Okada [10] besiegt EVIL [8] (18:27)  Stand Glimax 28


  Block A


  Block B


  EVIL und Minoru Suzuki können Block A nicht mehr gewinnen.  Der letzte Turniertag in Block A findet am Freitag, den 10. August 2018, statt. Dann kommt es zu den folgenden Aufeinandertreffen:
  - Minoru Suzuki [8] vs. Bad Luck Fale [6]
  - YOSHI-HASHI [4] vs. Hangman Page [6]
  - Jay White [12] vs. EVIL [8]
  - Togi Makabe [4] vs. Michael Elgin [6]
  - Kazuchika Okada [12] vs. Hiroshi Tanahashi [14]  Szenarien
  Hiroshi Tanahashi gewinnt Block A, wenn:
  - Tanahashi gegen Okada gewinnt
  - Tanahashi gegen Okada in einem Time Limit Draw endet
  - Tanahashi gegen Okada in einer Double DQ/in einem Double Countout endet und White gegen Elgin nicht gewinnt


  Jay White gewinnt Block A, wenn:
  - White gegen EVIL gewinnt
  - UND Tanahashi gegen Okada verliert ODER das Match in einer Double DQ/in einem Double Countout endet


  Kazuchika Okada gewinnt Block A, wenn:
  - Okada gegen Tanahashi gewinnt
  - UND White gegen EVIL nicht gewinnt  ----------  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 16"
  08. August 2018
  Yokohama - 4.952 Zuschauer


  Togi Makabe & Henare besiegen Michael Elgin & Shota Umino (7:05)


  Bullet Club (Hangman Page & Chase Owens) besiegen CHAOS (YOSHI-HASHI & SHO) (6:22)


  Bad Luck Fale & Tanga Loa besiegen Suzuki-gun (Minoru Suzuki & El Desperado) (5:52)


  Los Ingobernables (EVIL & BUSHI) besiegen CHAOS (Jay White & YOH) (5:46)


  Hiroshi Tanahashi & David Finlay besiegen CHAOS (Kazuchika Okada & Gedo) (6:55)


  G1 Climax 28 - Block B
  Tomohiro Ishii [6] besiegt Juice Robinson [4] (12:24)


  G1 Climax 28 - Block B
  Zack Sabre Jr. [8] besiegt Hirooki Goto [6] (10:43)


  G1 Climax 28 - Block B
  Tama Tonga [4] besiegt Kota Ibushi [10] (14:17)


  G1 Climax 28 - Block B
  Toru Yano [2] besiegt Kenny Omega [12] (9:04)


  G1 Climax 28 - Block B
  Tetsuya Naito [10] besiegt SANADA [8] (19:52)  Stand Glimax 28


  Block A


  Block B


  SANADA kann Block B nicht mehr gewinnen.  Der letzte Turniertag in Block B findet am Samstag, den 11. August 2018, statt. Dann kommt es zu den folgenden Aufeinandertreffen:
  - Juice Robinson [4] vs. Hirooki Goto [6]
  - Tomohiro Ishii [8] vs. SANADA [8]
  - Toru Yano [4] vs. Tama Tonga [6]
  - Kenny Omega [12] vs. Kota Ibushi [10]
  - Tetsuya Naito [12] vs. Zack Sabre Jr. [10]  Szenarien


  Kenny Omega gewinnt Block B, wenn:
  - Omega gegen Ibushi gewinnt
  - Omega gegen Ibushi in einem Time Limit Draw endet UND Naito nicht gegen Sabre Jr. gewinnt
  - Omega gegen Ibushi in einer Double DQ/in einem Double Countout endet UND Naito gegen Sabre Jr. verliert


  Tetsuya Naito gewinnt Block B, wenn:
  - Naito gegen Sabre Jr. gewinnt UND Omega gegen Ibushi nicht gewinnt
  - Naito gegen Sabre Jr. in einem Time Limit Draw endet UND Omega gegen Ibushi verliert bzw. das Match in einer Double DQ/in einem Double Countout endet


  Kota Ibushi gewinnt Block B, wenn:
  - Ibushi gegen Omega gewinnt
  - UND Naito gegen Sabre Jr. verliert bzw. das Match in einer Double DQ/in einem Double Countout endet  ----------  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 17"
  10. August 2018
  Tokyo, Nippon Budokan - 6.180 Zuschauer


  CHAOS (Tomohiro Ishii & SHO) besiegen Henare & Shota Umino (6:07)


  Guerrillas of Destiny (Tama Tonga & Tanga Loa) besiegen CHAOS (Toru Yano & Jado) (4:11)


  CHAOS (Hirooki Goto & YOH) besiegen Juice Robinson & David Finlay (5:25)


  Los Ingobernables (Tetsuya Naito & SANADA) besiegen Suzuki-gun (Zack Sabre Jr. & TAKA Michinoku) (6:16)


  Bullet Club (Kenny Omega, Matt Jackson & Nick Jackson) vs. Kota Ibushi, Marty Scurll & Chase Owens endet in einem No Contest (5:20)


  G1 Climax 28 - Block A
  Togi Makabe [4] besiegt Michael Elgin [6] (8:46)


  G1 Climax 28 - Block A
  YOSHI-HASHI [4] besiegt Hangman Page [6] (10:22)


  G1 Climax 28 - Block A
  Minoru Suzuki [8] besiegt Bad Luck Fale [6] durch DQ (8:51)


  G1 Climax 28 - Block A
  EVIL [8] besiegt Jay White [12] (11:36)


  G1 Climax 28 - Block A
  Kazuchika Okada [12] vs. Hiroshi Tanahashi [14] endet in einem 30 Minute Time Limit Draw  Stand Glimax 28


  Block A


  Block B  ----------  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 18"
  11. August 2018
  Tokyo, Nippon Budokan - 12.023 Zuschauer


  Michael Elgin & David Finlay besiegen Henare & Shota Umino (7:00)


  Bullet Club (Bad Luck Fale & Tanga Loa) besiegen Bullet Club (Hangman Page & Chase Owens) (3:57)


  Bullet Club (Matt Jackson, Nick Jackson & Marty Scurll) besiegen CHAOS (Jay White, YOH & SHO) (5:56)


  Los Ingobernables (EVIL & BUSHI) besiegen Suzuki-gun (Minoru Suzuki & El Desperado) (7:38)


  Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe & Tomoaki Honma besiegen CHAOS (Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI & Gedo) (9:00)


  G1 Climax 28 - Block B
  Toru Yano [4] besiegt Tama Tonga [6] durch DQ (5:08)


  G1 Climax 28 - Block B
  Juice Robinson [4] besiegt Hirooki Goto [6] (10:36)


  G1 Climax 28 - Block B
  Tomohiro Ishii [8] besiegt SANADA [8] (17:00)


  G1 Climax 28 - Block B
  Zack Sabre Jr. [10] besiegt Tetsuya Naito [12] (18:17)


  G1 Climax 28 - Block B
  Kota Ibushi [10] besiegt Kenny Omega [12] (23:13)  Stand Glimax 28


  Block A


  Block B  ----------  NJPW "G1 Climax 28 - Tag 19"
  12. August 2018
  Tokyo, Nippon Budokan - 12.112 Zuschauer


  Togi Makabe, Michael Elgin & Tomoaki Honma besiegen Yuji Nagata, Shota Umino & Ayato Yoshida (7:12)


  Bad Luck Fale besiegt Henare (1:49)


  Suzuki-gun (Takashi Iizuka & Taichi) besiegen CHAOS (Hirooki Goto & YOSHI-HASHI) (8:03)


  Bullet Club (Cody & Hangman Page) besiegen Juice Robinson & David Finlay (8:56)


  Cody fordert Juice Robinson zu einem Match um die IWGP United States Heavyweight Championship heraus


  NEVER Openweight 6 Man Tag Team Championship
  Bullet Club OG (Tama Tonga, Tanga Loa & Taiji Ishimori) besiegen Bullet Club (Matt Jackson, Nick Jackson & Marty Scurll) (11:26) ===> TITELWECHSEL


  Los Ingobernables (Tetsuya Naito, EVIL, SANADA & BUSHI) besiegen Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr., Yoshinobu Kanemaru & El Desperado) (10:41)


  CHAOS (Tomohiro Ishii, Toru Yano & Jay White) besiegen Bullet Club (Kenny Omega, Yujiro Takahashi & Chase Owens) (9:40)


  Nach dem Match verlangt Tomohiro Ishii ein Titelmatch gegen den amtierenden IWGP Heavyweight Champion.


  Rey Mysterio, KUSHIDA & Pro Wrestler Sengoku Enbu besiegen CHAOS (Kazuchika Okada, YOH & SHO) (12:27)


  G1 Climax 28 - Final
  Hiroshi Tanahashi besiegt Kota Ibushi (35:00)

  New York Jets - Rebuilding since 1969

  LetMikeCook

  Einmal editiert, zuletzt von ()

 • A N Z E I G E
 • Block A
  Hiroshi Tanahashi (17. Teilnahme, Sieger 2007 & 2015)
  Togi Makabe (15. Teilnahme, Sieger 2009)
  Michael Elgin (4. Teilnahme)
  Kazuchika Okada (7. Teilnahme, Sieger 2012 & 2014)
  Jay White (1. Teilnahme, IWGP United States Heavyweight Champion)
  YOSHI-HASHI (3. Teilnahme)
  Bad Luck Fale (5. Teilnahme)
  Hangman Page (1. Teilnahme)
  EVIL (3. Teilnahme)
  Minoru Suzuki (8. Teilnahme)


  Block B
  Juice Robinson (2. Teilnahme)
  Hirooki Goto (11. Teilnahme, NEVER Openweight Champion, Sieger 2008)
  Tomohiro Ishii (6. Teilnahme)
  Toru Yano (13. Teilnahme)
  Kenny Omega (3. Teilnahme, IWGP Heavyweight Champion, Sieger 2016)
  Kota Ibushi (4. Teilnahme)
  Tama Tonga (3. Teilnahme)
  Tetsuya Naito (9. Teilnahme, Sieger 2013 & 2017)
  SANADA (3. Teilnahme)
  Zack Sabre Jr. (2. Teilnahme)

 • Block B mit Omega, Ibushi, Naito, SANADA und ZSJ schon ganz schön ordentlich

  Mächtiger FC Bayern München e.V./Sportverein Darmstadt 1898 e.V./Sportverein Eintracht Trier 05 e.V. uvm.
  i used to be a socialist, a sort of communist
  now i'm a pessimist and i don't care at all
  (The Real McKenzies - Pour Decisions/10,000 shots)

 • Alter der B Block :eek:


  Kenny also schon beim G1 gegen Ibushi. Hätte ich nicht gedacht. Dazu noch gegen Zack, Naito und, auch interessant, Tama Tonga.


  Auch der A Block gefällt mir recht gut. Obwohl es mal wieder Fale upset Sieg gegen Tanahashi die 75. geben wird. Von der Star Power her aber ganz klar Block B vorne.

  Sports Faves: Fußball: FC Schalke 04, Chelsea FC. NFL: Green Bay Packers. NHL: Detroit Red Wings, Calgary Flames. DEL: Kölner Haie. Tennis: Novak Djokovic, Andy Murray, Dustin Brown, Gael Monflis. Darts: Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Adrian Lewis. Golf: Rory McIlroy, Henrik Stenson, Martin Kaymer.


  In Memory of J.C. Bailey 1984 - 2010

 • Habe mein Wunsch bekommen, Block B gefällt mir richtig gut.


  Ob bei Block A der Sieger Okada heißt bin ich mir nicht so sicher. Mich würde es nicht wundern wenn es am letzten Tag Tanahashi vs. Okada heißt und Tanahashi würde es ihm versauen.


  Block A ist ansonsten nicht uninteressant. Viele von Okadas alten Gegnern, dazu noch Jay White und Page die da frischen Wind reinbringen.

 • Zitat

  Original geschrieben von Dr. King Schultz:
  Ob bei Block A der Sieger Okada heißt bin ich mir nicht so sicher. Mich würde es nicht wundern wenn es am letzten Tag Tanahashi vs. Okada heißt und Tanahashi würde es ihm versauen.

  All Hail to the King *verbeug*

 • NJPW ist wahnsinnig :thumbup:


  Was die da in Block B zusammengewürfelt haben ist schon fast dreist.
  Es wird da an jedem Turniertag mindestens ein Match geben, dass einen vor Freude die Tränen in die Augen treibt.
  Ich setze in Block B übrigens ganz klar auf Tetsuya Naito.
  Kenny Omega wird am letzten Tag Kota Ibushi besiegen und ihm so den Block-Sieg versauen.


  Auch Block A ist natürlich sehr interessant.
  Hier setze ich dann doch auf Kazuchika Okada als Winner.
  Aber es wird ein harter weg für ihn werden, da er jetzt nicht mehr der strahlende und unangreifbare Champion ist.
  Die anderen werden ihn richtig durch die Mangel nehmen.
  Hier freue ich mich besonders auf das Match gegen Minoru Suzuki :thumbup:


  Als Gesamtsieger sehe ich dann auch Tetsuya Naito.
  Warum???
  Er hat bisher in diesem Jahr drei schwere Niederlagen einstecken müssen im Main Event von W.K., beim "New Japan Cup" und zuletzt gegen C. Jericho.
  Da könnte ich mir gut vorstellen, dass man ihn jetzt diesen "Triumph" schenken wird.


  Außerdem wäre Tetsuya Naito vs. Kenny Omega ein sehr guter Main Event für Wrestle Kingdom 13 :thumbup:

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!

A N Z E I G E